Kindvolgsysteem

  • Home
  • /
  • Kindvolgsysteem

Kindvolgsyteem

Het kind volgsysteem Pebbel is een programma dat in het kader van Ontwikkelingsgericht Werken is ontwikkeld door het Dienstencentrum Kinderopvang. Het programma is bestemd voor pedagogisch medewerkers die met kinderen werken in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar en sluit aan op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Bovendien is de werkwijze uitstekend te gebruiken in combinatie met VVE programma’s. Zoals Uk en PUK welke kinderopvang Banjer gebruikt