Klachten

Klachtenreglement

Je kind is bij de Kinderopvang Banjer in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van het kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als je vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag. Van jouw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne klachtenprocedure.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als je het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kan je een afspraak maken met de directie A.Croeze-Bos  Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan dien je een klacht in.